Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB hjälper ditt företag med:

  • Inventering av företagets verksamhet för att identifiera, analysera och utvärdera de risker som finns.
  • Rekommendation av försäkringsbehov och självrisknivåer.
  • Specialanpassat försäkringsprogram bl.a. innehållande riskinventering, storskadebedömningar, tekniska beskrivningar och värdering av byggnader. Ett program som, genom kontinuerliga kontakter och genomgångar, hela tiden anpassas och uppdateras efter de förändringar som sker av verksamhet.
  • Upphandling av försäkringar utifrån upprättat försäkringsprogram för att erhålla bästa möjliga villkor till marknadens lägsta premie. Anbudsvärdering inkl. rekommendation avseende försäkringsomfattning och val av försäkringsgivare.
  • Ansvar för den kontinuerliga kontakten mellan Er och Er försäkringsgivare.
  • Upprättande av försäkringsplan där information om företagets försäkringar redovisas för distribution inom organisationen.
  • Analys av företagets behov av försäkringsutbildning och ett skräddarsytt utbildningsprogram för de inom företaget som är i behov av detta.
  • Rådgivning i försäkringsfrågor vid avtalstecknande med kunder och leverantörer.
  • Skadeförebyggande rådgivning för att minimera skadeomfattningen, störningar i verksamheten samt framtida försäkringspremier.
  • Stöd i förhandlingarna med försäkringsbolaget vid skador.
"Ett förtroende kan inte köpas
- det måste förtjänas"
handslag
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.Svenska Försäkrings Förmedlare Förening